EVOGUARD


วาล์วจากแบรนด์ EVOGUARD ซึ่งอยู่ภายใต้แบรนด์ Krones จากประเทศอิตาลี วาล์วแต่ละชนิดของ EVOGUARD ได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานที่หลากหลายและทนทานตามมาตรฐานยุโรป มีการรับรองความปลอดภัยและสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนาน ผ่านมาตรฐานการออกแบบของ EU Machinery Directive 2006/42/EG และ Pressure Equipment Directive 97/23/EG รวมถึงการทดสอบแรงดัน ความปลอดภัย ความแข็งแรง และอื่นๆ อีกมากมายจาก TÜV Süd (Technical Inspection Agency)

EVOGUARD CONTROL VALVE

EVOGUARD ASEPTIC SEAT VALVE

EVOGUARD DOUBLE SEAT VALVE D

EVOGUARD BUTTERFLY VALVE

EVOGUARD BUTTERFLY VALVE

VOGUARD DOUBLE SEAT VALVE

Powered by MakeWebEasy.com